O projektu

Aplikacija 65+ na enem mestu predstavlja dostopne statistike o oskrbi starejših v občinah. Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvaja pa ga Inštitut RS za socialno varstvo s podjetjem Virostatiq.

Projekt 65+ omogoča:

  • redno zbiranje in posodabljanje podatkov s področja oskrbe starejših po posameznih občinah na enem mestu,
  • enostavno, pregledno in interaktivno primerjavo med občinami glede na različne vidike oskrbe starejših,
  • identifikacijo močnih in šibkih točk občin glede oskrbe starejših,
  • načrtovanje storitev za starejše.
Del aplikacije je tudi zemljevid ponudnikov storitev oskrbe za starejše, ki služi identifikaciji območij, kjer je oskrba starejših pomanjkljiva. Na ta način je olajšano oblikovanje predlogov združitev oz. povezovanja občin s širšim lokalnim okoljem, s čimer je zagotovljen optimalnejši dostop do storitev.